Κυριακή, 6 Φεβρουαρίου 2011

Η περίοδος του απλού εκκρεμούς (The Simple Pendulum)


       Το απλό εκκρεμές αποτελείται από μια μάζα m  στην άκρη αβαρούς νήματος μήκους  L, του οποίου το άλλο άκρο είναι εξαρτημένο σε ακλόνητο σημείο. Εκτρέποντας κατά γωνία θ και στη συνέχεια αφήνοντας το εκκρεμές, αυτό εκτελεί παλινδρομική κίνηση (ταλάντωση). Από το γυμνάσιο ήδη μαθαίνουμε τον (απλό) τύπο για την περίοδο του εκκρεμούς. Μαθαίνουμε επίσης ότι ο τύπος αυτός ισχύει μόνο για πολύ μικρές γωνίες εκτροπής (ας πούμε μέχρι 5 μοίρες), ενώ για μεγαλύτερες γωνίες χρειαζόμαστε ένα πολύ πολυπλοκότερο τύπο (ολόκληρο σιδηρόδρομο).
        Δεν χρειάζεται όμως να ανησυχούμε. Η απλή λύση μας καλύπτει με αρκετά  
ικανοποιητική προσέγγιση ακόμη και για μεγαλύτερες των 50 γωνίες.
       Μπορούμε λοιπόν να λέμε ότι για κάθε πρακτική ανάγκη η περίοδος του απλού εκκρεμούς είναι ανεξάρτητη του πλάτους ταλάντωσης. Αυτό σημαίνει ότι το απλό εκκρεμές αποτελεί ένα ικανοποητικής ακρίβειας χρονόμετρο.


Για μια μελέτη του απλού εκκρεμούς ..............................................ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...