Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013

Διαστατική Ανάλυση ...και Μαύρες Τρύπες (ΙΙ)


     Χρησιμοποιώντας ημι-κβαντικά (ή ημι-κλασσικά) επιχειρήματα ο S. Hawking  διατύπωσε την άποψη ότι παρά τις κλασσικές μας αντιλήψεις για τις μαύρες τρύπες (σύμφωνα με τις οποίες τίποτα, ούτε ακόμη και το φως δεν μπορεί να διαφύγει από την έλξη τους), οι μαύρες τρύπες εκπέμπουν ακτινοβολία, κατ’ αναλογία με την ακτινοβολία που εκπέμπει ένα μέλαν σώμα. Η αντίστοιχη μάλιστα θερμοκρασία ονομάζεται σήμερα θερμοκρασία Hawking (Hawking temperature)...

 


Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013

Σχετικιστική επιτάχυνση. Η περίπτωση της σταθερής δύναμης.       Ας θεωρήσουμε την απλούστερη δυνατή περίπτωση δηλαδή τη μονοδιάστατη περίπτωση κατά την οποία μια σταθερή δύναμη δρα πάνω σε ένα αρχικά ακίνητο σώμα μάζας m. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι η δύναμη αυτή επιδρά στο σώμα για χρόνο t και ότι το σώμα αποκτά ταχύτητα υ(t)  . Θα έχουμε:...
                       http://www.giglig.com/wp-content/uploads/2011/07/theory-of-relativity.jpg

Σάββατο, 2 Μαρτίου 2013

Ένα τρίχρονο κορίτσι ρωτάει τον πατέρα του (που είναι χημικός).

        Ένα τρίχρονο κορίτσι, ρωτάει τον πατέρα του (που είναι χημικός).

        Διαβάζοντάς το μου πέρασε από το μυαλό μια ανάλογη στιχομυθία που να καταλήγει στο…μπαμπά και τι είναι ο χρόνος…

Ένα τρίχρονο κορίτσι ρωτάει τον πατέρα του που είναι χημικός.

Και μια προσπάθεια ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...