Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

Απόδοδη κύκλου Carnot

        Γιατί η μηχανή Carnot έχει το μεγαλύτερο συντελεστή απόδοσης; Μια προσπάθεια απάντησης με τη γνωστή  μέθοδο της “εις άτοπον απαγωγής”…
      
Γιατί ο κύκλος Carnot έχει τη μεγαλύτερη απόδοση;

        Η εικόνα που ακολουθεί και που υπάρχει και στο κείμενο είναι του καλού φίλου και συνάδελφου Γιάννη Κυριακόπουλου, τον οποίο και θερμά ευχαριστώ για τη βοήθειά του.


Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012

Ροπή αδράνειας σφαιρικού φλοιού

       Στα επόμενα κάνουμε χρήση της  χωρίς κάποιο φυσικό νόημα «ροπής αδράνειας ως προς σημείο» για να διευκολύνουμε τους υπολογιμούς μας...

Ροπή αδράνειας σφαιρικού φλοιού


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...