Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012

Εξισώσεις Maxwell και μετασχηματισμοί Γαλιλαίου και Lorentz             Υπάρχουν δύο σπουδαία χαρακτηριστικά των εξισώσεων του Maxwell:

 i)       «Εμπεριέχουν» τη δυνατότητα εμφάνισης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων

 ii)   Δεν παραμένουν αναλλοίωτες κάτω από το μετασχηματισμό του Γαλιλαίου, κάτι που όπως είναι γνωστό οδήγησε στη θεωρία της σχετικότητας του Einstein.


     Στα επόμενα θα προσπαθήσουμε να δείξουμε αυτήν ακριβώς την «ασυμβατότητα» των εξισώσεων του Maxwell (κάποιων εξ αυτών) με το μετασχηματισμό του Γαλιλαίου αλλά και την πλήρη συμβατότητά τους με το μετασχηματισμό του Lorentz.     Δείτε την εργασία:

Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΑΣ)       Στα επόμενα θα δούμε πως η αρχή της αβεβαιότητας (απροσδιοριστίας) του Heisenberg, θέτει ένα κάτω όριο στην ελάχιστη κινητική ενέργεια που μπορεί να έχει ένα σωματίδιο του μικρόκοσμου, που είναι «εγκλωβισμένο» σε μια περιοχή του χώρου:...

        http://www.jlab.org/publications/12GeV/images/heart2quarks.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Bundesarchiv_Bild183-R57262%2C_Werner_Heisenberg.jpg

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...