Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012

Κίνηση με αντίσταση ανάλογη της νιοστής δύναμης της ταχύτητας.

         Ένα σώμα μάζας m κινείται κατά μήκος του άξονα των x, έτσι ώστε τη χρονική στιγμή  t = 0 να βρίσκεται  στη θέση  x = 0 και να έχει ταχύτητα   υ=υ0i Το σώμα εισέρχεται σε μέσο που του ασκεί δύναμη της μορφής:  F = -k υ^n i  (δύναμη που αντιστέκεται στην κίνηση και έχει μέτρο ανάλογο της νιοστής δύναμης της ταχύτητας). Με την είσοδο του σώματος στο μέσο, θεωρείστε ότι η μόνη δύναμη που του ασκείται είναι η αντίσταση του μέσου. Να μελετηθεί η κίνηση του σώματος...


Δείτε επίσης:
Κίνηση με (μόνη δύναμη) αντίσταση ανάλογη της ταχύτητας


Τρίτη, 15 Μαΐου 2012

Κίνηση με (μόνη δύναμη) αντίσταση ανάλογη του τετραγώνου της ταχύτητας.


      Ένα σώμα μάζας m κινείται κατά μήκος του άξονα των x, έτσι ώστε τη χρονική στιγμή t=0  να βρίσκεται  στη θέση x=0  και να έχει ταχύτητα υ=υ0. Το σώμα εισέρχεται σε μέσο που του ασκεί δύναμη της μορφής: F=-kυ^2  (δύναμη που αντιστέκεται στην κίνηση και έχει μέτρο ανάλογο του τετράγωνου της ταχύτητας). Να μελετηθεί η κίνηση του σώματος...Δείτε επίσης:

Κίνηση με (μόνη δύναμη) αντίσταση ανάλογη της ταχύτηταςΚυριακή, 6 Μαΐου 2012

Η πολυθρόνα λίκνισης* (The rocking chair) (Του Ξενοφώντα Στεργιάδη, MSc.)

                            Η πολυθρόνα λίκνισης* (The rocking chair)
*Η επιλογή του όρου λίκνιση και η παράθεση του Αγγλικού όρου έγινε, παρά τον κίνδυνο να θεωρηθεί ως λογιοτατισμός, διότι η συνηθέστερη μετάφραση του Αγγλικού όρου είναι  «Η κουνιστή πολυθρόνα».
Προτιμώ λοιπόν «να λογιοτατίζω», από το να χρησιμοποιώ έναν αδόκιμο όρο, δηλαδή να πεζολογώ.
Άλλωστε, ο όρος «κουνιστή» προϋποθέτει ότι ο συγκεκριμένος τύπος πολυθρόνας κινείται αφ’ εαυτού.

               Ας δούμε το παρακάτω θέμα:
Η πολυθρόνα λίκνισης του σχήματος έχει μάζα Μ και ροπή αδράνειας Ι ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας της και είναι κάθετος στο κατακόρυφο επίπεδο κίνησής του.
Η πολυθρόνα ηρεμεί στο πάτωμα στηριζόμενη μόνο στα σημεία Α  και Α1 των δύο καμπύλων τμημάτων (rockers) που αποτελούν τόξα κύκλων ακτίνας R.Όταν η πολυθρόνα ηρεμεί, το κέντρο μάζας της βρίσκεται σε ύψος h από το δάπεδο
με R > h....


Μπορείτε να διαβάσετε την εργασία του φίλου και συνάδελφου Ξενοφώντα Στεργιάδη (MSc.):

        Η εργασία έχει αναρτηθεί στο δίκτυο "Υλικό Φυσικής-Χημείας" του φίλου και συνάδελφου Διονύση Μάργαρη. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...