Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2013

Ολοκλήρωση των εξισώσεων κίνησης (III). Μια ενδιαφέρουσα περίπτωση.           Σαν ένα τρίτο παράδειγμα ολοκλήρωσης των εξισώσεων κίνησης, μελετάμε μια περίπτωση που παρουσιάζει ενδιαφέρον...

Ολοκλήρωση των εξισώσεων κίνησης (III). Μια ενδιαφέρουσα περίπτωση.   (Dropbox)

                                                                    ή επίσης:

Ολοκλήρωση των εξισώσεων κίνησης (III). Μια ενδιαφέρουσα περίπτωση.    (Scribd)


                                  


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...