Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

The Higgs Boson. Το μποζόνιο του Higgs

     
          Το μποζόνιο του Higgs (Higgs boson) είναι ένα υποθετικό στοιχειώδες σωματίδιο με μάζα, του οποίου την ύπαρξη προβλέπει το λεγόμενο Καθιερωμένο Πρότυπο (Standard Model) των στοιχειωδών σωματιδίων. Το μποζόνιο του Higgs είναι το μόνο σωματίδιο του Καθιερωμένου Προτύπου που δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμα. Αποτελεί απόρροια του λεγόμενου μηχανισμού Higgs (ή μηχανισμού "Englert-Brout-Higgs-Guralnik-Hagen-Kibble"),  μέσω του οποίου τα διανυσματικά μποζόνια (vector bosons), μπορούν και αποκτούν μάζα. Ο εν λόγω μηχανισμός προτάθηκε ανεξάρτητα και (σχεδόν) ταυτόχρονα από τρεις ομάδες φυσικών:  από τους François Englert και Robert Brout , από τον Peter Higgs , (ο οποίος εμπνεύστηκε από τις ιδέες του Philip Anderson ) και από τους Gerald Guralnik , CR Hagen , και Tom Kibble .
 
         Έτσι λοιπόν το μποζόνιο του Higgs, θα μπορούσε να εξηγήσει τη διαφορά ανάμεσα στο φωτόνιο (άμαζο), το οποίο αποτελεί το διαδότη της ηλεκτρομαγνητικής αλληλεπίδρασης και στα μποζόνια W και Ζ (που έχουν μάζα), τα οποία αποτελούν το διαδότη της ασθενούς αλληλεπίδρασης.

       Αν υπάρχει, θα ανήκει στα λεγόμενα βαθμωτά μποζόνια (scalar bosons). Τα μποζόνια είναι σωματίδια με ακέραιο spin και τα βαθμωτά μποζόνια έχουν spin 0. Το φωτόνιο, όπως επίσης και τα λιγότερο γνωστά “γλοιόνια” (gluons) μαζί με τα προαναφερθέντα W και Ζ, είναι και αυτά μποζόνια. Αυτά έχουν spin 1 και ανήκουν στα διανυσματικά μποζόνια. Μέχρι τώρα δεν έχουν βρεθεί βαθμωτά μποζόνια στη φύση...

       Το μποζόνιο αυτό του Higgs αναζητείται επίμονα στους επιταχυντές στη Γενεύη (CERN) και στο Fermilab. Συχνά αναφέρεται και ως "σωματίδιο του Θεού" (The God Particle). (Το γιατί ο Lederman το αποκάλεσε έτσι, μπορείτε να το διαβάσετε...ΕΔΩ).
(Wikipedia).                                               'The God Particle': The Higgs Boson


   

                             What Gives Particles Mass? Searching for the Higgs Boson


                                                                 Peter Higgs

                                                                     Standard Model

           http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Standard_Model_From_Fermi_Lab.jpg

      Δείτε επίσης:
Το μποζόνιο Higgs     (του Ανδρέα Κασσέτα).
Τι είναι, επί τέλους, αυτό το σωματίδιο higgs;   (του Νίκου Τράκα).
The Higgs boson
Missing Higgs                                                   P.  Higgs visits the CMS experiment

                http://science.discovery.com/slideshows/lhc/images/7-peter-higgs-625x425.jpg
Συνιστώμενη βιβλιογραφία:

The God Particle: If the Universe Is the Answer, What Is the Question? 

 (Leon Lederman with Dick Teresi, A Delta Book, New York 1993)


       http://www.amazon.com/God-Particle-Universe-Answer-Question/dp/0385312113

1 σχόλιο:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...