Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2012

Το ρολόι της εκκλησίας και ο υπερβατικός χρόνος. (Του Ξενοφώντα Στεργιάδη, MSc.).


"Το ρολόι της εκκλησίας και ο «υπερβατικός χρόνος"         Το κυκλικό ρολόι του κωδωνοστασίου μιας εκκλησίας έχει ωροδείκτη μάζας mω=6Kg και μήκους Lω=2m  και λεπτοδείκτη μάζας mλ=10Kg και μήκους Lλ=3m.Οι δύο δείκτες θεωρούνται ομογενείς και ισοπαχείς ράβδοι.
α. Θεωρούμε ως αρχή μέτρησης του χρόνου (t=0) τη χρονική στιγμή που το ρολόι δείχνει 12:00. Να βρείτε την έκφραση της συνολικής ροπής των δύο δεικτών, ως προς τον άξονα περιστροφής τους σε συνάρτηση με το χρόνο, τολ=f(t).
β. Να υπολογιστούν οι τιμές της συνολικής ροπής των δύο δεικτών, όταν το ρολόι της εκκλησίας δείχνει:
i.12:00     ii.3:00     iii.5:15     iv.6:00     v.8:20     vi.9:45
γ. Να σχεδιάσετε ποιοτικά τη γραφική παράσταση της κατάλληλης έκφρασης f(t), ώστε, με τη βοήθειά της, να υπολογίσετε το πλήθος των μηδενισμών της συνολικής ροπής των δύο δεικτών στο χρόνο που απαιτείται για μια πλήρη περιστροφή του ωροδείκτη.
δ. Να προσδιορίσετε με προσέγγιση δευτερολέπτου την ώρα που δείχνει το ρολόι, όταν η συνολική ροπή των δύο δεικτών είναι μηδέν. (Το ερώτημα απευθύνεται σε συναδέλφους και σε όσους έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Φυσική.)
Να θεωρήσετε ότι g=9,8 m/s2 και θετικές τις ροπές που στρέφουν αντίθετα από τη φορά περιστροφής των δεικτών....

Δείτε την εργασία του φίλου και συνάδελφου Ξενοφώντα Στεργιάδη (MSc.):     Η παραπάνω εργασία έχει αναρτηθεί στο δίκτυο: "Υλικό Φυσικής-Χημείας" του φίλου και συνάδελφου Διονύση Μάργαρη. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...