Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2014

Εκφάνσεις της ολικής ανάκλασης του φωτός. (Του Ξενοφώντα Στεργιάδη, φυσικού, MSc.)


      Το φαινόμενο της ολικής ανάκλασης εμφανίζεται σε μια πλειάδα εφαρμογών, θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε μερικές από αυτές. Οι εφαρμογές που ακολουθούν ως ερωτήσεις δικαιολόγησης έχουν διατυπωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εντάσσονται αυτοτελώς στην διδακτέα και εξεταστέα ύλη του μαθήματος της Φυσικής Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης. Επομένως δεν προϋποθέτουν τη γνώση των όρων και εννοιών που τις συνοδεύουν η παράθεσή των οποίων γίνεται για να κατανοηθούν, από όσους έχουν ενδιαφέρον,όσα αναφέρονται ακροθιγώς ή αποσπασματικά στα πλαίσια της διδακτέας ύλης.

 Εκφάνσεις της ολικής ανάκλασης του φωτός. (Του Ξενοφώντα Στεργιάδη, φυσικού, MSc.)

Η εργασία έχει αναρτηθεί στο δίκτυο "Υλικό Φυσικής-Χημείας" του φίλου και συνάδελφου Διονύση Μάργαρη. 
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c0/Total_internal_reflection_of_Chelonia_mydas_.jpg/800px-Total_internal_reflection_of_Chelonia_mydas_.jpg

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...