Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

Ταλάντωση διατομικού μορίου


      Ας θεωρήσουμε ότι για κάποιο διατομικό μόριο, η δύναμη μεταξύ των ατόμων του μπορεί να προσεγγισθεί από τη σχέση:

                                                                                           
όπου r η απόσταση μεταξύ των δύο ατόμων και όπου τα C και D είναι θετικές σταθερές:
α) Σχεδιάστε προσεγγιστικά την F = F(r) 
β) Βρείτε τη θέση ισορροπίας (r0)
γ) Αν Δr = r-r0 , με , είναι μια μικρή μετατόπιση από τη θέση ισορροπίας,  δείξτε ότι η κίνηση για τέτοιες μετατοπίσεις είναι γραμμική αρμονική ταλάντωση. (Θεωρούμε ότι τα δύο άτομα «απομακρύνονται» από τη θέση ισορροπίας τους και αφήνονται ελεύθερα να κινηθούν).
δ) Βρείτε τη σταθερά του «ελατηρίου»
ε) Προσδιορίστε την περίοδο των ταλαντώσεων.


  http://www.sciencephoto.com/image/207528/large/F0031597-Hydrogen_molecule-SPL.jpg

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...